Tag Archives: UFC

MMA คุณค่ารูปแบบใหม่ของกีฬาต่อสู้ที่สุดท้าทาย

กีฬาเกี่ยวกับการต่อสู้ย่อมมีความท้าทายตัวนักกีฬาอยู่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อได้ขึ้นสังเวียนต่อสู้จริง ๆ นักกีฬามักจะประหม่าและขาดความมั่นใจลงไปบ้าง แตกต่างจากในสนามฝึกซ้อม เพราะในช่วงฝึกซ้อมนั้นมักจะเจอสถานที่ บรรยากาศและผู้คนที่คุ้นเคยแต่การลงสังเวียนจริงมักจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคย ทำให้การควบคุมอารมณ์และจิตใจกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับตัวนักกีฬา กีฬาอย่างศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA (Mixed Martial Arts) ก็เช่นกัน ถือเป็นคุณค่ารูปแบบใหม่ของกีฬาประเภทต่อสู้ที่สุดท้าทาย นักกีฬาที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสก็ให้การยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย เหตุผลดี ๆ ที่ควรเริ่มฝึก MMA ผู้ชายฝึกได้…ผู้หญิงฝึกไว้ก็ยิ่งดี เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อสามารถนำมาป้องกันตัวได้ในยามคับขัน เพราะว่าคงไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือได้ดีมากไปกว่าตัวเอง อย่างน้อยก็สามารถหนีเอาตัวรอดได้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง การฝึกกีฬา MMA ถือเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเผาผลาญไขมันได้อย่างดีเยี่ยม กล้ามเนื้อกระชับ ได้ทุกสัดส่วน การเคลื่อนไหวของร่างกายมีประสิทธิภาพจากการฝึกด้านประสาทสัมผัสจึงเกิดความคล่องแคล่วในทุกอิริยาบถ MMA เป็นกีฬาที่ฝึกความอดทนอดกลั้น ฝึกสมาธิและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจที่แน่วแน่มักจะทำให้มีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากนัก ผู้ที่ฝึกอย่างชำนาญสามารถยึดเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนได้จริง เนื่องจากในการขึ้นสังเวียนแต่ละครั้งไม่ว่าแพ้-ชนะต้องมีค่าตัวให้กับนักกีฬา ถ้าเป็นสังเวียนระดับนานาชาติจะมีค่าตัวสูงมากอีกด้วย ตัวนักกีฬาจึงมีกำลังใจในการฝึกซ้อมเพื่อจะได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เกรียติยศและชื่อเสียง เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่นักกีฬา MMA จะได้ติดตัวมา เมื่อสามารถขึ้นสังเวียนชกจนชนะใจกรรมการและผู้ชมได้ ฝีมือเข้าขั้นก็สามารถผันสู่เส้นทางนักกีฬา MMA อาชีพได้ในอนาคต                นักกีฬา MMA มืออาชีพ คือเป้าหมายสูงสุดของนักกีฬาแทบทุกคน รวมทั้งยังเป็นการท้าทายความสามารถ เพื่อพิสูจน์ว่าความตั้งใจได้ก้าวถึงจุดหมายแล้วจริง… Read More »