มวย MMA กับกติกาที่ทำให้ก้าวสู่ความเป็นกีฬาในระดับสากล

By | May 6, 2020

กีฬาที่พัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้จะมีกฎและกติกาเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของนักกีฬา เพื่อที่จะสามารถควบคุมและลดอัตราการบาดเจ็บที่รุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแข่งขัน มวย MMA (Mixed Martial Arts) ก็เช่นกันเนื่องจากถือว่าเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้หลายชนิด การออกอาวุธของนักกีฬาจึงแตกต่างกันไปตามความถนัด จึงต้องมีกฎกติกาเฉพาะเพื่อให้เป็นระเบียบวินัยตามสากลนิยม เพราะยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่คิดว่ามวย MMA ไม่มีกติกาแน่นอน หรือไม่มีเลยจึงอาจจะเป็นอันตรายต่อนักกีฬาได้ แต่ถ้าหากมีกฎกติกาที่แน่นอน MMA ก็สามารถก้าวสู่ความเป็นกีฬาในระดับที่สากลยอมรับเหมือนกีฬาต่อสู้ประเภทอื่น

เส้นทางกีฬาต่อสู้มวย MMA เพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิก

ในเมื่อเป้าหมายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคือเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาเกือบทุกคน จึงทำให้กีฬาเกือบทุกประเภททั่วโลกต้องการบรรจุเป็นชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ กีฬาการต่อสู้อย่างมวย MMA จะสามารถก้าวสู่เป้าหมายอย่างโอลิมปิกได้หรือไม่ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยในการเสนอบรรจุกีฬาเข้าในโอลิมปิกเกมส์นั้นจะต้องเป็นชนิดกีฬาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล มวย MMA เป็นชนิดกีฬาต่อสู้จึงต้องมีกฎ กติกาและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

นอกจากนี้ในส่วนของกีฬาประเภทต่อสู้ ต้องมีความพร้อมในด้านการจัดการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขของความปลอดภัยในรูปแบบที่เป็นสากล แล้วสามารถนำเหตุผลอื่น ๆ มาประกอบ อาทิ การแสดงให้เห็นว่า มวย MMA เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทรงคุณค่าอย่างหนึ่งซึ่งผสมผสานคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งเรื่องระเบียบวินัย เกียรติยศ ความกล้าหาญและความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่สำคัญสามารถสร้างความมีน้ำใจของนักกีฬาได้ รู้แพ้ รูชนะและรู้จักให้อภัยมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นตัวอย่างที่ดีในกับนักกีฬารุ่นหลัง ไม่ใช่ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนการต่อสู้ไร้กฎกติกาอย่างที่เคยมีความเข้าใจมาก่อน นักกีฬาสามารถยึดเป็นกีฬาอาชีพได้ในอนาคตเหมือน นักมวยสากลอาชีพ หรือนักฟุตบอลอาชีพ

สังเวียนใหญ่ในโอลิมปิก คือ ความหวังและอนาคตของนักกีฬามวย MMA อาชีพ               

เมื่อสังเวียนใหญ่ในโอลิมปิกเกมส์ คือความหวังและอนาคตที่สดใสของนักกีฬามวย MMA เพียงความมุ่งมั่นของตัวนักกีฬาคงยังไม่เพียงพอ แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ไปสู่จุดหมาย ในอนาคตอาจจะมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาต่อสู้อย่าง MMA ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เพราะนักกีฬาที่มีความสามารถด้านนี้มีอยู่ทุกมุมโลก ความหวังของนักกีฬาไทยเองก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถยึดเป็นอาชีพได้ อีกทั้งยังมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ในอนาคต ถึงแม้ว่าจะมีสังเวียนระดับนานาชาติอื่น ๆ อีกมากมายที่ให้แสดงความสามารถ แต่ก็ยังเป็นที่รู้จักและยอมรับเฉพาะกลุ่มเท่านั้น สำหรับโอลิมปิกเกมส์นั้นถือว่าเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก มีผู้ชมทุกระดับ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทุกชนิดกีฬาที่มีอยู่ในโลกจึงอยากบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในโอลิมปิกเกมส์

Credit : https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/27/18/28/olympia-1545948_960_720.jpg